Uzgoj i prodaja kalifornijske gliste
 
 
 
Dobiven preradom stočnog gnoja i biljnog otpada djelovanjem kalifornijskih glista
 
Korištenje humusa kod sadnje povrća i primjena humusa u cvjećarstvu
 
Postupak dodavanja Kalcita u tlo sa ciljem unošenja kalcija
 
Prozračivanje korijenja trave u travnjacima
 
Upotreba humusa u voćnjaku i vinogradu
 
 
 
Nekoliko riječi o zdravoj hrani
 
Što je to Batat i kako se uzgaja?
 
Ukratko o borovnici i njenom uzgoju
 
O orahu i njegovom uzgoju
 
 
 
Dekorativna kora - malč
pokrivae koji štiti i hrani biljke
 
Uvod u biovrtlarstvo
 
Prerada kućnog otpada
 
Prostorno oblikovanje vrtova i parkova
 
 
 
Kako do nas?
 
 

KALCIT

 • smanjuje kiselost tla
 • pospješuje rahlost tla
 • povećava otpornost na sušu
 • omogućava absorbciju mikroelemenata
 • povećava prinos kultura
Kalcizacija je postupak dodavanja Kalcita u tlo sa ciljem unošenja kalcija koji se iz tla gubi ispiranjem i prinosom.
Kalcizacija omogućava brzu razgradnju biljnih ostataka, povećava sposobnost upijanja i zadržavanja vode u tlu.

Kalcit je prirodno gnojivo, a njegovom upotrebom sprječava se zagađenje pitkih voda.
Kalcit se unosi u tlo ručno ili strojno u primjenu mineralnih gnojiva i stajnjaka ravnomjerno te se zaore.

Najpovoljnije vrijeme primjene:

Voćnjak, vinograd, travnjak, pšenica, šećerna repa, povrće: 11. - 12. mjesec pred jesensku brazdu.
U pravilu 15 - 30 dana prija sijanja svih kultura.

Doziranje:
 • niska kiselost: pH 6 - 7 do 0,5 kg/m2
 • srednja kiselost: pH 5 - 6 do 1,5 kg/m2
 • visoka kiselost: pH manje od 5 do 2,5 kg/m2
Raspon pH za najbolji prirast određene kulture:
 • travnjak 4,8-6,2
 • kupus 6,7-7,4
 • kukuruz 5,8-7,2
 • pšenica 6,0-7,6
 • repa 6,8-7,5
 • ječam 6,2-7,5
Vrijednost pH je važan pokazatelj agrokemijskih svojstava važnih za ishranu bilja. S obzirom da ispiranjem lužina iz tla (uglavnom kalcija) dolazi do promjene kemijskih i fizikalnih svojstava tla, na taj način što se na adsorpcijskom kompleksu tla povećavaju vodikovi ioni na račun lužnatih te se tako povećava i kiselost tla. Jedna od važnih mjera smanjenja kiselosti je kalcizacija. Njome se u tlo unose različite vapnenaste tvari u određenoj granici, jer preveliko unošenje vapnenastog materijala na jako kiselom tlu u jednom zahvatu može uzrokovati nedostatak drugih mikroelemenata i stres za narednu kulturu. Većina operacija unošenja vapna u tlo obavlja se nakon žetve žitarica ili skidanja usjeva. Nagla promjena od vrlo kisele do neutralne sredine mijenja fizikalna i kemijska svojstva tla te se tada moraju unositi veće količine fosfora i mikroelemenata uz unošenje organskih gnojiva. Kalcizacija se provodi prema preporuci laboratorija za analizu tla, s tim da se, ako se radi o jako kiselom tlu materijal za kalcizaciju može dodati u više navrata. Kako je u općini Vidovec najviše zastupljena povrtlarska proizvodnja proizvođači se sve češće susreću s problemom kiselosti i potrebom za provođenje podrivanja i kalcizacije. U povrtlarskoj proizvodnji simptomi nedostatka kalcija se najprije vide na mladom lišću kao kloroza. Biljke sporije rastu, značajno je usporen razvitak korijena, a biljke često imaju „grmoliki“ izgled. U kasnijim fazama deficita kalcija na povrću se zapaža nekroza mlađeg lišća koja se širi od vrha i rubova, pri čemu lisni nervi imaju tamnu boju. Lišće se kasnije najčešće uvija, a takve biljke lako poliježu zbog slabljenja staničnih stijenki. Upravo zbog takvih problema je neophodno pravilnim agrotehničkim mjerama utjecati na održavanje plodnosti tla i ujedno sprečavati njegovu daljnju degradaciju.

(citat)
Mara Bogović, dipl. ing. agr.
Stručni savjetnik za ratarstvo
Odsjek HZPSSa, Varaždinske županije

Kalcit možete naručiti na stranici narudžba ili nas kontaktirati putem kontakata koji se nalaze na stranici kontakt.